Felhívom arra a figyelmet, hogy az érintett nem gyakorolhatja a törlési jogát abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából történik. Az érintettek bármilyen GDPR vagy Infotv. szerinti jogukkal kívánnak élni (például hozzáféréshez vagy kijavításhoz való jog), e kérelmeket mindig az adott eljárásjogi szabállyal összhangban kell elbírálni.

← Vissza az adatvédelmi központba